ENGLISH

Necesitatea si modaliitatile de elaborare a Hartilor de Zgomot este prevazuta prin HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant modificata si completata prin HG 674/2007.

Acest act normativ abordeaza unitar, la nivel national, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor daunatoare provocate de expunerea populatiei la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresiva a urmatoarelor masuri:
a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartarii zgomotului cu metodele de evaluare prevazute in prezenta hotarâre;
b) asigurarea accesului publicului la informatiile cu privire la zgomotul ambiant si a efectelor sale;
c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartarii zgomotului, a planurilor de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, in special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte daunatoare asupra sanatatii umane si pentru a mentine nivelurile zgomotului ambiant in situatia in care acestea nu depasesc valorile limita stabilite;

Actul normativ amintit stabileste cadrul general pentru dezvoltarea masurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, in special de vehiculele rutiere, feroviare si de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor si masinile industriale mobile.

Hartile de zgomot sunt elaborate cu software specializat cu respectarea prevederilor HG 674/2007 privind "Evaluarea si Gestionarea Zgomotului Ambiant" si a Ordinului 768/2006 pentru "Aprobarea Ghidului privind aprobarea metodelor intermediare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor"

Se vor avea in vedere prevederile Ordinului MMDD nr. 152/2008 "pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limita si a modului de aplicare a acestora atunci când se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii L(zsn) si L(noapte), ... in cazul zgomotului produs in zonele de aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa 1 la OUG 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006", precum si ale SR ISO 1996/1 – 2008 si SR ISO 1996/2-2008.

In acest sens, in vederea evaluarii indicatorilor de zgomot, vor fi respectate urmatoarele etape de lucru – conform Anexei 3 la HG 674/2007:

1. Stabilirea datelor de intrare si a situatiei actuale:
 –  vizita de informare pentru identificarea situatiei din teren: pozitionare surse de zgomot, pozitionare receptori / locatii sensibile (zone rezidentiale, zone de odihna si recreere, spatii de tratament, spatii de invatamânt, spitale, etc);
 –  stabilirea situatiei actuale din punct de vedere al nivelului de zgomot ambiental prin masuratori sonometrice executate conform prevederilor SR ISO 1996/2-2008 "Acustica – Descrierea, masurarea si evaluarea zgomotului din mediul ambiant – Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant";

2. Modelarea matematica si estimarea nivelului de zgomot in diferite puncte de interes utilizand metoda de calcul pentru zgomot industrial prevazuta in SR ISO 9613-2 – "Acustica – Atenuarea Sunetului Propagat in Aer Liber, partea a doua: Metoda generala de Calcul". Generare HARTA DE ZGOMOT cu software specializat.

3. Evaluarea expunerii populatiei la zgomot utilizand indicatorii L(zsn) si L(noapte) conform HG 674/2007 utilizându-se procedeele si marimile precizate in seria de standarde SR ISO 1996-1 /2008 si SR ISO 1996-2/2008;

4. Analiza si interpretarea rezultatelor masuratorilor si modelarilor matematice efectuate pentru verificarea incadrarii nivelului de zgomot inregistrat in limitele impuse prin legislatia in vigoare, asa cum sunt prevazute in STAS 10009-88 si OMS 536/1997;

5. Identificarea surselor majore ce conduc la depasirea nivelului de zgomot maxim admis conform legislatiei actuale precum si a nivelului de zgomot tinta in 2012, in fiecare punct de interes, precum si elaboarea Planurilor de Actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiant.